Železničná 23, 979 01 Rimavská Sobota Pozri polohu

Lekáreň Jazmín

Gynekologická ambulancia - MUDr. Igor Bornay

MUDr. Igor BornayGynekologická ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Zahŕňa prenatálnu starostlivosť – starostlivosť o fyziologickú a rizikovú graviditu.

„V gynekologickej starostlivosti kladieme dôraz na prevenciu, preventívne gynekologické prehliadky, ktoré sú plne hradené zdravotnými poisťovňami, a ktoré sú zamerané na včasné vyhľadávanie nádorových ochorení. Ponúkame moderné formy antikoncepcie s nízkymi dávkami hormónov, taktiež antikoncepčné telieska. Riešime otázky plánovaného rodičovstva, problematiku sterility a infertility žien. V období klimaktéria ťažkosti žien pomáhame prekonávať vhodnou hormonálnou substitučnou liečbou.“

MUDr. Igor Bornay ordinuje každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 h. 
Štvrtok je vyhradený pre tehotenskú poradňu. 
Kontakt do ambulancie: (047) 56 31 717