Železničná 23, 979 01 Rimavská Sobota Pozri polohu

Lekáreň Jazmín

Ambulancia chronickej bolesti
MUDr. Ondrej Péter

MUDr. Igor BornayAmbulancia sa venuje chronickej bolesti, hlavne bolestiam chrbta, kĺbov, hlavy, vnútorných orgánov, bolestiam z nádorových i nenádorových ochorení.

Okrem farmakologickej liečby sú pacientom podávané infúzne terapie, vákuumterapia bankovaním, liečba akupunktúrou či cezkožná elektrická nervová stimulácia (TENS).

MUDr. Ondrej Péter ordinuje v pondelok, utorok, stredu a v piatok od 7.30 do 16.00.

Kontakt do ambulancie: (047) 20 10 168