Železničná 23, 979 01 Rimavská Sobota Pozri polohu

Lekáreň Jazmín

Interná ambulancia - MUDr. Judita Lennerová

V internej ambulancii sa vykonávajú interné vyšetrenia pacientov trpiacich na srdcovo-cievne ochorenia, predoperačné vyšetrenia, 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku ako aj EKG.

MUDr. Judita Lennerová ordinuje v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 h.

Kontakt do ambulancie: (047) 58 11 045