Železničná 23, 979 01 Rimavská Sobota Pozri polohu

Lekáreň Jazmín

Infektologická ambulancia
MUDr. Mária Krosnerová

Ambulancia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a dispenzarizáciou infekčných ochorení, t.j. ochorení prenosných z človeka na človeka, parazitárnych ochorení, ako aj vírusových či plesňových ochorení.

„Poskytujeme komplexnú starostlivosť po pohryzení zvieraťom (pes, mačka, líška atď.), očkovanie proti besnote. Ďalej poskytujeme diagnostiku a liečbu po uštipnutí kliešťom, tzv. zaklieštení.“

MUDr. Mária Krosnerová ordinuje každý pracovný deň od 7.00 do 14.30, akútne prípady do 15.30.

Kontakt do ambulancie: 047/ 50 11 403, 0911 777 127. Na vyšetrenie je potrebné vopred sa objednať. Akútne prípady budú vybavené okamžite.