Železničná 23, 979 01 Rimavská Sobota Pozri polohu

Lekáreň Jazmín

Gynekologická ambulancia - MUDr. Viliam Magic

Na prvom poschodí zdravotného strediska sa nachádza súkromná gynekologická ambulancia MUDr. Viliama Magica, ktorá poskytuje starostlivosť o ženy v oblasti gynekológie a pôrodníctva. 
V oblasti pôrodníctva ide o starostlivosť o tehotné ženy s fyziologickým priebehom tehotenstva i vyhľadávanie rizikových a patologických tehotenstiev.
V oblasti gynekológie ide o:

  • vyhľadávanie gynekologických ochorení
  • vykonávanie prevencie a depistážnych prehliadok za účelom vyhľadávania rakovinových ochorení
  • vyšetrovanie a liečba neplodných manželstiev
  • nastavovanie pacientok na všetky druhy antikoncepcií.

MUDr. Viliam Magic ordinuje od pondelka do štvrtka v čase od 7.30 do 15. 30, v piatok do 14.30 h. Streda je dňom poradne pre budúce mamičky.

Kontakt: 0918 020 204