Železničná 23, 979 01 Rimavská Sobota Pozri polohu

Lekáreň Jazmín

Chirurgická ambulancia - MUDr. Peter Dragijský

Chirurgická ambulancia zahŕňa všetky chirurgické služby, ktoré sa týkajú všeobecnej chirurgie, cievnej a detskej chirurgie, poskytuje ošetrenie úrazov i repozície zlomenín. Na chirurgickú ambulanciu MUDr. Dragijského sa môžu obrátiť poistenci všetkých zdravotných poisťovní.

MUDr. Peter Dragijský ordinuje v pondelok, utorok, stredu a v piatok od 7.30 do 13.00 h, popoludní od 13.30 do 15.30 prijíma predovšetkým objednaných pacientov.

Štvrtok je klinický a administratívny deň, pre objednaných pacientov je vyhradený čas od 12.00-14.00 h (príp. na základe dohody).

Kontakt do ambulancie: (047) 58 11 146